Nyt

14/8-2019:

Laksekonference 11. oktober 2019

I anledning af det Internationale Vildlakseår, indbyder Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til konference om laksen i Danmark. Vi har inviteret Miljøministeren, forvaltere, lokale politikere og forskere fra ind- og udland til at gøre os alle klogere på laksen nu og i fremtiden. Den vilde Atlantiske laks er truet fra mange sider, og der kræves fortsat stor indsats for at sikre bestandene. Den positive udvikling i Danmark er unik, hvilket er blevet bemærket mange steder i verden. Se programmet her (pdf) Laksens år program.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om arrangementet og være med til markere Laksens år.

Konferencen afholdes den 11. oktober 9.00 til 16.00 på Innovest i Skjern. Prisen er 250,- og inkluderer frokost og forplejning i løbet af dagen. Tilmelding senest 1 oktober. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så først til mølle.

Tilmelding på mail til sl@vildlaks.dk

Det er NASCO og NPAFC som står bag det Internationale Vildlakseår http://www.nasco.int/iys.html

17/11-2017:
Kom til åbent hus på Danmarks Center for Vildlaks og Laksens Hus den 3. december 2017.
Mødested Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern, kl. 13.00
Pris 50 kr. for voksne, børn u. 18 deltager gratis.
Se programmet her: Åben hus 2017 poster

4/10-2017:
Elfiskeri i Gudenåen efter havørred og laksemoderfisk
Årets elfiskeri I Gudenåen er planlagt således:

Torsdag den 16. november: Bjerringbro – Ulstrup.
Mandag den 20. november: Tangeværket – Bjerringbro.
Tirsdag den 21. november: Bjerringbro – Ulstrup.
Onsdag den 22. november: Ulstrup – Langå.

Og måske en ekstra tur mandag den 27. november, hvis vi mangler fisk.

Som de foregående år, samarbejder vi med Gudenåens Ørredfond, således at de overtager de havørreder vi fanger.

24/3-2017:
KOM TIL ÅBNING AF LAKSENS HUS
– Nyetableret Lystfiskerinformation og Videnscenter ved Skjern Å
SØNDAG D. 16. APRIL kl. 12.00 – 15.00 Se programmet her Invitation – Åbning af Laksens Hus (002)

22/3-2017:
I efteråret udførte vi en undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudenå. Rapporten er nu tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside: https://natur.randers.dk/nyheder-natur/danmarks-bedste-laksevandloeb/

6/3-2017:
Vores aktivitetsrapport for 2016 kan læses her: Aktivitetsrapport 2016

17/1-2017:
Laksens Hus
Til foråret åbner Laksens Hus i Naturstyrelsen lokaler ved Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161b, 6900 Skjern. Laksens Hus bliver et informations- og videnscenter for lystfiskere og andre naturinteresserede langs Skjern Å – lokale som tilrejsende. Laksens hus er allerede nu åben på Facebook

11/1-2017:
Den Store Lakseundersøgelse omtalt på dr.dk

24/11-2016:
DCV og Ringkøbing-Skjern kommune åbner Lystfisker-center ved Skjern å

Ringkøbing-Skjern kommune har bevilget kr. 1.300.000 til oprettelse af et nyt Lystfiskerturistcenter ved Skjern å. Projektets overordnede mål er at udnytte udviklingspotentialet for lystfiskerturisme og skabe et lystfiskeri i høj international klasse. Det er vigtig at det sker med respekt og forståelse i lokalbefolkningen og på bæredygtig vis i forhold til laksen.

DCV har indgået en aftale med Naturstyrelsen om at anvende deres bygninger på Ånumvej 161 til dette formål. Bygningerne er beliggende med udsigt over Skjern å, et par hundrede meter fra Albæk bro, og har derved en perfekt beliggenhed i forhold til at være knudepunkt for lystfiskere ved åen.

Til at stå for driften af det nye lystfiskercenter, har vi ansat Kenny Frost, som er et kendt ansigt ved åen. Kenny har igennem de sidste 11 sæsoner været selvstændig inden for laksefluefiskeri. Med egen fiskelodge i Norge og stor erfaring med at guide lystfiskere fra nær og fjern, tror vi, at han kan være med til at fremme lystfiskerturismen ved Skjern å. Ud over driften af det nye center, skal Kenny koordinere formidlingsaktiviteter for DCV, med henblik på opbygning af ny afdeling for formidling.

Vi forventer at det nye lystfiskercenter er fysisk indrettet først i det nye år, hvor vi vil lave  et åbenhus arrangement, som startskud for et samarbejde på tværs af forskellige interessenter. Mere herom senere.

8/11-2016:
Danmarks Center for Vildlaks afholder den årlige Åbent Hus-dag søndag d. 4. december kl. 13, mødested ved Naturstyrelsens pavilloner på Ånumvej 163A.
Der vil som foregående år være mulighed for at overvære elfiskeri i Skjern Å efter laks til bestandsophjælpningsarbejdet, foredrag på DCV og lotteri med fine præmier. Derudover er der mulighed for at købe sig lidt varmt og koldt til ganen…
Deltagelse ved arrangementet koster en rund 50’er, overskuddet fra dagen går som sædvanligt til ophjælpning af laksebestanden i Skjern Å-systemet.

5/11-2016:
I den forgangne uge 44 er vi startet på en bestandsundersøgelse af opgangslaks i Gudenå. Vi har fisket hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb, og fanget, mærket og genudsat 124 laks. Nu håber vi på god fangst i næste uge, hvor vi el-fisker den samme strækning igen.
img_0022small

26/10-2016:
Mandag den 31. oktober begynder vi el-fiskeriet i Gudenå. I år skal vi lave en undersøgelse af bestanden af gydelaks i nedre Gudenå, og hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb skal derfor fiskes igennem 3 gange i løbet af ugerne 44, 45 og 46. Delstrækningerne elfiskes efter følgende plan:

Mandag den 31. oktober: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 1. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 2. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 3. november: Langå – Nørreå.

Mandag den 7. november: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 8. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 9. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 10. november: Langå – Nørreå.

Mandag den 14. november: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 15. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 16. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 17. november: Langå – Nørreå.

8/4-2016:
Vi har nu for alvor fået taget hul på Den store lakseundersøgelse. Smoltundersøgelsen i arbejdspakke 2 kører på “fuld skrue”, og de første lakse- og ørredsmolt er fanget, registreret og genudsat. Du kan se fangsterne på fiskepleje.dk, som bliver opdateret dagligt.

22/2-2016:
Vores aktivitetsrapport kan læses her: Aktivitetsrapport 2015

9/2-2016:

Stort forsknings og formidlingsprojekt skal bane vejen for flere laks

Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua skal de næste 4 år samarbejde om et stort forsknings og formidlingsprojekt. Projektet identificere og bringe ny viden om specifikke flaskehalse i naturen, samt analysere den genetiske styrke i laksebestanden og kvaliteten af udsætningsfiskene. Desuden har projektet særlig fokus på at den opnåede viden hurtigt formidles til alle interessenter bl.a. rettet imod udnyttelse i forbindelse med formidling omkring lystfisketurismen.

De danske laksebestande har de sidste 25 år udviklet sig fra at være på randen af udryddelse til et niveau, hvor lystfiskere langs de danske vandløb igen kan fange laks. Imidlertid er denne positive udvikling i de seneste år stagneret af ukendte årsager. Målet med forskningsprojektet, som er et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua, er at gøre de danske laksebestande selvreproducerende, samtidig med at et bæredygtigt lystfiskeri kan finde sted. Målet nås via anvendt forskning ved at identificere de flaskehalse, der forhindrer laksebestandens videre udvikling. Alene i Skjern Å vurderes det at potentialet er en opgang på ca. 10.000 laks om året. En analyse af den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å har vist, at denne også vil øges i takt med at laksebestanden øges. Forvaltningsmæssigt forventes projektet få stor betydning. Via partnernes rådgivning til ministerierne og kommuner, vil resultaterne hurtigt kunne implementeres i forvaltningen. En ny vision og strategiplan for de danske laks frem mod 2025, kan baseres på resultater fra dette projekt. Projektet vil fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning.

Innovationsfondens investering: 15 millioner kr.
Samlet projektbudget: 21 millioner kr.
Varighed af projektet: 4 år

Projektets officielle titel:

Strengthening the Danish Populations of Atlantic Salmon – increasing populations, genetic resources and recreational fishing

19/11-2015: Danmarks Center for Vildlaks afholder den årlige Åbent Hus-dag søndag d. 6. december kl. 13. Mødested ved Naturstyrelsens pavilloner på Ånumvej 163.
Der vil som foregående år være mulighed for at overvære elfiskeri efter laks til bestandsophjælpningarbejdet, foredrag på DCV og lotteri med fine præmier. Derudover er der mulighed for at købe sig lidt varmt og koldt til ganen.
Deltagelse ved arrangementet koster en rund 50’er, overskuddet fra dagen går som sædvanligt til ophjælpning af laksebestanden i Skjern Å-systemet.

12/11-2015: Elfiskeriet i Gudenåen, den 16. og 17. november er aflyst, da vi allerede nu har moderfisk nok til næste generation af udsætningslaks.

22/10-2015: Elfiskeriet i Gudenåen efter laksemoderfisk til DCV, og ørredmoderfisk til Gudenåens Ørredfond, er i år planlagt til at finde sted på følgende datoer og strækninger.

Mandag den 2. november: Tangeværket til Bjerringbro.
Tirsdag den 3. november: Bjerringbro til Bamsebo.
Onsdag den 4. november: Ulstrup til Langå.

Mandag den 9. november: Bjerringbro til Bamsebo.
Tirsdag den 10. november: Stenstrækningen v. Ulstrup.

Mandag den 16. november: Tangeværket til Bjerringbro.
Tirsdag den 17. november: Bjerringbro til Bamsebo.

25/8-2015: I foråret 2015 udførte DCV i samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune, Naturstyrelsen og mange frivillige ildsjæle en smoltundersøgelse i Ganer Å, der munder ud i Hestholm Sø ved Skjern Å. Resultaterne kan læses her: Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015

18/3-2015: Vores aktivitetsrapport kan læses her: Aktivitetsrapport 2014

26/2-2015: Se DCV´s indsigelse vedrørende Gudenaacentralens ansøgning til Viborg Kommune om tilladelse til fortsat at kunne benytte det eksisterende dæmningsanlæg ved Tangeværket til at opstemme Gudenåens vand med henblik på elværksdrift: Indsigelse-VK-2015

26/2-2015: Gudenåsammenslutningen indkalder til generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19:00 i Langå Kulturhus. Se dagsorden: Indkaldelse til Generalforsamling 2015.

2/2-2015: Mange af de elfiskede gydelaks fra Gudenåen havde 2014 sår efter bid. Vi har skrevet et kort notat om fænomenet: skader på laks 2015

9/12-2014: Ny analyse viser, at laksefiskeriet i Skjern Å skaber lokaløkonomisk omsætning på 14,6 mio. kr. om året og en årlig lokal værditilvækst på 6,8 mio. kr. Læs mere her.