Den store lakseundersøgelse (SDPAS)

Afsluttende konference

Den store lakseundersøgelse – SDPAS blev afsluttet den 11. november 2020 med en videokonference.

Her blev de vigtigste resultater fra projektets 4-årige undersøgelsesperiode præsenteret af de ansvarlige for de enkelte arbejdspakker.

Stort forsknings og formidlingsprojekt skal bane vejen for flere laks

Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua skal de næste 4 år (2016-2020) samarbejde om et stort forsknings og formidlingsprojekt. Projektet identificere og bringe ny viden om specifikke flaskehalse i naturen, samt analysere den genetiske styrke i laksebestanden og kvaliteten af udsætningsfiskene. Desuden har projektet særlig fokus på at den opnåede viden hurtigt formidles til alle interessenter bl.a. rettet imod udnyttelse i forbindelse med formidling omkring lystfisketurismen.

Se projektets hjemmeside Danmarksvildlaks.dk

De danske laksebestande har de sidste 25 år udviklet sig fra at være på randen af udryddelse til et niveau, hvor lystfiskere langs de danske vandløb igen kan fange laks. Imidlertid er denne positive udvikling i de seneste år stagneret af ukendte årsager. Målet med forskningsprojektet, som er et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua, er at gøre de danske laksebestande selvreproducerende, samtidig med at et bæredygtigt lystfiskeri kan finde sted. Målet nås via anvendt forskning ved at identificere de flaskehalse, der forhindrer laksebestandens videre udvikling. Alene i Skjern Å vurderes det at potentialet er en opgang på ca. 10.000 laks om året. En analyse af den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å har vist, at denne også vil øges i takt med at laksebestanden øges. Forvaltningsmæssigt forventes projektet få stor betydning. Via partnernes rådgivning til ministerierne og kommuner, vil resultaterne hurtigt kunne implementeres i forvaltningen. En ny vision og strategiplan for de danske laks frem mod 2025, kan baseres på resultater fra dette projekt. Projektet vil fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning.

Innovationsfondens investering: 15 millioner kr.
Samlet projektbudget: 21 millioner kr.
Varighed af projektet: 4 år

Projektets officielle titel:

Strengthening the Danish Populations of Atlantic Salmon – increasing populations, genetic resources and recreational fishing

 innologo_lille

 

Se konferencen her: