Den store lakseundersøgelse – projektet

innologo_lille             dtulogo2_colour         cropped-logo.jpg

Projektet udføres i et samarbejde mellem DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks.

Visionen med Den store lakseundersøgelse er at medvirke til at styrke de danske laksebestande i en sådan grad, at de er fuldstændigt selvreproducerende og kan tåle et kontrolleret og bæredygtigt lystfiskeri.

Formålet er at tilvejebringe forskningsbaseret viden som direkte kan implementeres i rådgivning og forvaltningsplaner med henblik på at styrke laksebestandene.

Projektets tre hovedindsatsområder er:

  1. Undersøge og identificere de begrænsende faktorer (flaskehale) i 4 af laksens livsstadier
  2. Forskning i den aktuelle genetiske kondition af de lokale laksebestande, samt kvaliteten af de udsætningslaks, der anvendes i ophjælpningsprogrammet.
  3. Kommunikation med interessegrupper og formidling af data med henblik på bedre udnyttelse af viden i ophjælpningsarbejdet og markedsføringen af lystfiskerturisme.

 

De tre hovedindsatsområder er fordelt på 7 arbejdspakker. Overskriften på disse er:

1) Begrænsende faktorer for lakseyngel i danske vandløb.

2) Begrænsende faktorer for pre-smolt og smolt overlevelse og migration.

3) Genetisk status og opgang af laks i Skjern Å.

4) Begrænsende faktorer for overlevelsen af nedfaldslaks.

5) Forbedring af kvaliteten af udsætningsfisk.

6) Den genetiske baggrunds betydning for laksen alder ved kønsmodning.

7) Kommunikation om projektet og formidling af projektets resultater.

Se mere om projektet på danmarksvildlaks.dk