Arbejdspakke 2 – smoltundersøgelsen

Arbejdspakke 2 beskæftiger sig med den del af laksens livscyklus hvor ungfiskene vandrer fra åen til havet – smoltstadiet. Målet er at opnå en status for den naturlige smoltproduktion i Skjern Å i forhold til de udsatte lakseungfisk. Desuden skal tabet af fisk på forskellige vandringsstadier undersøges – lige fra yngel områderne højt oppe i systemet til Ringkøbing Fjord. Problematiske barrierer skal kortlægges så restaureringsplaner kan sættes i værk.

5. april 2016:
Nu kan du følge med i de daglige fangster af lakse- og ørredsmolt på fiskepleje.dk.

31. marts 2016:
Et vigtigt redskab til smoltundersøgelser er en fælde til at fange de nedvandrende laksesmolt. Vi anvender en fældetype kaldet rotary screw trap. DTU Aqua og DCV har i marts 2016 opsat en dobbeltfælde i Skjern å´s hovedløb ved Borriskrog Bro, og en fælde i Omme Å.

Img_1970smallImg_1966small
Opsætning af smoltfælde i Skjern Å ved Borriskrog Bro den 16. marts 2016.