Udsætning af laksesmolt i Gudenå

Ekstraordinært godt produktionsår hos Danmarks Center for Vildlaks

Så er udsætningerne af 1-års laks afsluttet for i år, og vi kan se tilbage på et fantastisk produktionsår, der har medført rekordmange udsætninger af laks. Som eksempel kan nævnes Gudenåen, hvor der i løbet af april er udsat over 220.000 laksesmolt. Ligeledes har det i år også været muligt at udsætte ekstra 1-års laks i flere af de vestjyske laksevandløb. Også projektet med ophjælpning af ørredbestanden i Skjern Å, er kommet godt fra start, og der er allerede nu udsat over 11.000 ørredsmolt i Skjern Å systemet.

De øgede udsætninger skyldes et ekstraordinært godt produktionsår, der startede med et højt udbytte af lakseæg fra fangsterne af moderlaks i 2020, og efterfølgende en fantastisk god overlevelse i produktionen. Det har medført en merproduktion på 150.000 1-års unglaks og smolt. Da der er DCV´s mål at sikre bedst mulig udnyttelse og overlevelse af det avlsmateriale, som vi bliver givet til bestandsophjælpningen af de danske laksebestande, ligger det os meget fjernt at kassere æg eller yngel for at tilpasse produktionen til udsætningsplanerne. Men set i lyset af den meget pressede økonomiske situation DCV står i, lyder det selvfølgelig mærkeligt, at vi har været i stand til at gennemføre en produktion af de ekstra laks. Når det har været muligt, skyldes det at Niels Due Jensen har sponsoreret de ekstra omkostninger til foder, ilt og el, så det har været muligt at producere de ekstra udsætningslaks til Gudenåen. Ligeledes er de ekstra udsætninger i Skjern Å, Varde Å og Vidå blevet betalt af kommuner og lystfiskerforeninger, hvilket er en del af den indsats som er iværksat for at redde DCV´s økonomi.

En endelig og afgørende sikring af DCV´s økonomi afventer dog fortsat Statens tilsagn om en større rammebevilling. Mens vi venter på den, glæder vi os over at den nye generation af laks og ørreder i disse dage overføres til startfodring, og næste fase af den nye produktion kan begynde.

Indlæg oprettet 11

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen