Nyt

Internationalt Vildlakseår, IYS 2019

Referat af Laksekonferencen den 11. oktober 2019

Den 1. oktober afholdt Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond en konference i anledning af Det Internationale Vildlakse år.

Med 110 deltagere var konferencen en succes, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger, hvoraf flere anmoder om en snarlig gentagelse.

Konferencen havde dels til formål at kaste lys over resultaterne af den indsats der er gjort for at redde og opbygge de danske laksebestande, en indsats som udlandet er begyndt at kalde ”Den danske model”, dels at få belyst hvordan det står til i landende omkring os. Derudover blev der set fremad, på de udfordringer man kan forvente der ligger i fremtiden. ”Salmon and People in a changing world” har været arbejdstitlen for Vildlakseåret, og der er nok at tage fat på. Fiskesygdomme, prædation og klimaforandringer er tunge og udfordrende emner, som vi må forholde os til. Vi havde derfor inviteret er række forskere til at give deres bud på, hvor der fremadrettet skal rettes særlig opmærksomhed.

Indlæggene på Konferencen:

Gert Holdensgaard, åbnede konferencen og bød alle deltagere og indlægsholdere velkommen. GH konstaterede at det store arbejde indtil videre havde været en succes og at rigtig mange havde aktier i succesen.  Staten, kommunerne, foreningerne, DTU Aqua og selvfølgelig ikke mindst DCV, har alle ydet en stor indsats for at nå dertil hvor vi står i dag. GH ønskede alle en god og lærerig dag.

Cathal Gallagher fra Irland fortalte om NASCO og det Internationale Vildlakseår, om baggrunden for initiativet og om at man ville holde fokusset på IYS i de kommende 5 år. Desuden fortalte CG om de forskellige udfordringer i Irland, hvor laksen desværre er i alvorlig tilbagegang. Se Cathal Gallaghers PowerPoint, ”NASCO and IYS, Cathal Gallagher.”

Eigil E. Andersen fra Miljø- og Fødevareministeriet, fortalte om udfordringerne med at få udgivet en ny revideret udgave af ”National forvaltningsplan for Laks”. DTU`s ”Status for lakseforvaltning” havde ifl. EEA i nogen grad udskudt arbejdet, men man forventer, at den nye forvaltningsplan er klar i løbet af 2020. Se Eigil E. Andersen præsentation, ”Status for Forvaltningsplanen for laks, MST, Eigil E Andersen.”

Ole Knudsen, Ringkøbing- Skjern Kommune, præsenterede kommunens visioner for laks og laksefiskeri i Skjern Å. RSK har gennem mange prioriteret fjernelse af spærringer og vandløbsrestaurering højt. Laksen i byvåbnet er central og Skjern Å skal være stedet man besøger når man fisker laks. Se Ole Knudsen præsentation, ”Ringkøbing- Skjern Kommune, Ole Knudsen”

Anders Koed, DTU Aqua, præsenterede hvordan laksebestanden havde udviklet sig i Danmark over de seneste ti år, og trak og linjer endnu længere tilbage. Udviklingen har vakt opsigt flere steder i verden, hvor tendenserne er anderledes dystre. AK fortalte om de nogen af de mange tiltag over årene, og forsøgte at sætte lidt ord hvad der har virket. AK fortalte ligeledes om den økonomiske værdi af laksefiskeriet, og om hvordan investeringer i restaureringer giver et økonomisk afkast. Se Anders Koed præsentation, ”Status for Laksen i Danmark, Anders Koed”

Arne Kvist Rønnest, Dansk Laksefond, leverede en forrygende afslutning på formiddagens program, med en snak om laks og mennesker, om betydningen ved at være ved åen, om glæden ved at fange en fisk, en laks eller bare glæden ved at være i naturen. Med skarp satire gjorde AKR klart, at laks ikke bare er laks, og at opdrætsindustriens lancering af laks i lighed med burhøns, ikke har noget med rigtige laks at gøre. Vi fornærmer næppe nogen ved at sige, at dette indlæg var et af konferencens højdepunkter.

Eftermiddagens program havde fokus på de udfordringer som vi formentlig kommer til at stå med fremtiden.

Kaare M. Ebert åbnede eftermiddagens program med præsentation af Danmarks Sportsfiskerforbund organisering af det frivillige arbejde. KME konstaterede, at det frivillige arbejde var mange millioner værd og af stor samfundsmæssig værdi. Uden frivillig indsats, var man næppe kommet så langt med lakseprojektet i Danmark som man er. Derfor en stor tak til alle som kæmper for de vilde fisk i Danmark. Se Kaare Eberts præsentation, ”Det frivillige arbejde” DSF, Kaare M. Ebert”

Niels Jepsen, DTU Aqua, havde fokus på prædation af vores sårbare fiskebestande som laks, ørred og stalling. Med indledningen ”Laksen År eller Skarvens År?” satte NJ fokus på skarven prædation i såvel vandløb som i de kystnære områder, eksempelvis Ringkøbing Fjord. At skarven er et stort problem for en række fiskebestande, er vist ved at gå op for de fleste, men opgaven med at løse udfordringerne er store. NJ oplyste at DTU Aqua betragter bestanden af stalling i Storå som udryddet, og flere bestande er i risiko for at lide samme skæbne. Se Niels Jepsens præsentation, ”En natur i ubalance, DTU Aqua, Niels Jepsen

Jacob Günther Schmidt, DTU Aqua, gjorde os klogere på de udfordringer laksen står over for, når det gælder sygdomme. En række tilfælde i løbet af 2019 har bekymret i Danmark og en række lande omkring os. Særligt et par norske elve har været hårdt ramt, mens tilfældene i Danmark har været af mere sporadisk karakter. JGS redegjorde for den viden, som for nuværende er til rådighed. Beklageligvis er det begrænset, og der fremadrettet behov for at få indsamlet nogle prøver så man kan få et større overblik over hvilke virus- og bakteriesygdomme som rammer laksen. Se Jacob Günther Schmidts præsentation, ”Laks sygdomme, DTU Aqua, Jacob Günther Schmidt”

Eva Thorsted er en af Norges dygtigste lakseforskere, så derfor var det lidt af et scoop at lokke hende til Danmark og fortælle om laksen, ikke bare den norske, men også om andre europæiske stammer. Lad det være sagt med det samme, Eva leverede varen med et flot foredrag med masser af fakta om laksen, men også med bekymrende analyser af de trusler som laksen står overfor. Invasive arter som pukkellaksen er stadig større udfordring, klimaforandringer som begynder at sætte spor, og ikke mindst lakseopdræt som i Norge er en stor udfordring for de vilde laks. Der er heldigvis også mange positive ting at fortælle nordfra, hvor kalkning af sure elve har givet flotte laksebestande i flere elve, og at flere og flere genudsætter laksen for at styrke gydebestandende. Et særligt interessant studie set med danske øjne, viser at 93% af de genudsatte laks overlever og efterfølgende deltager i gydningen. Se Eva Thorsteds præsentation, ”Eva Thorsted, NINA”

Einar Eg Nielsen leverede dagens sidste flotte indlæg. Der er ikke længere tvivl om at klimaforandringer er en realitet og at det også får betydning for laksen. EEN fremlagde data som allerede nu viser ændringer i laksenes gener, og synliggjorde for forsamlingen, hvor vigtigt det er at have store bestande, så laksene har mulighed for at tilpasse sig. Varme sommervandløb og store vinter afstrømninger kan komme til at påvirke laksene og andre fiskebestande. Der er således behov for viden, både hvad angår påvirkninger i det store billede, og det som angår det mere lokale. Genetik er ikke det nemmeste at forstå, men EEN formåede at gøre det forståeligt. Sådan da 😊 Se Einar Eg Nilsen præsentation, ”Klima og genetik, DTU Aqua, Einar Eg Nielsen”

14/8-2019:

Laksekonference 11. oktober 2019

I anledning af det Internationale Vildlakseår, indbyder Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til konference om laksen i Danmark. Vi har inviteret Miljøministeren, forvaltere, lokale politikere og forskere fra ind- og udland til at gøre os alle klogere på laksen nu og i fremtiden. Den vilde Atlantiske laks er truet fra mange sider, og der kræves fortsat stor indsats for at sikre bestandene. Den positive udvikling i Danmark er unik, hvilket er blevet bemærket mange steder i verden. Se programmet her (pdf) Laksens år program.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om arrangementet og være med til markere Laksens år.

Konferencen afholdes den 11. oktober 9.00 til 16.00 på Innovest i Skjern. Prisen er 250,- og inkluderer frokost og forplejning i løbet af dagen. Tilmelding senest 1 oktober. Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så først til mølle.

Tilmelding på mail til sl@vildlaks.dk

Det er NASCO og NPAFC som står bag det Internationale Vildlakseår http://www.nasco.int/iys.html

17/11-2017:
Kom til åbent hus på Danmarks Center for Vildlaks og Laksens Hus den 3. december 2017.
Mødested Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern, kl. 13.00
Pris 50 kr. for voksne, børn u. 18 deltager gratis.
Se programmet her: Åben hus 2017 poster

4/10-2017:
Elfiskeri i Gudenåen efter havørred og laksemoderfisk
Årets elfiskeri I Gudenåen er planlagt således:

Torsdag den 16. november: Bjerringbro – Ulstrup.
Mandag den 20. november: Tangeværket – Bjerringbro.
Tirsdag den 21. november: Bjerringbro – Ulstrup.
Onsdag den 22. november: Ulstrup – Langå.

Og måske en ekstra tur mandag den 27. november, hvis vi mangler fisk.

Som de foregående år, samarbejder vi med Gudenåens Ørredfond, således at de overtager de havørreder vi fanger.

24/3-2017:
KOM TIL ÅBNING AF LAKSENS HUS
– Nyetableret Lystfiskerinformation og Videnscenter ved Skjern Å
SØNDAG D. 16. APRIL kl. 12.00 – 15.00 Se programmet her Invitation – Åbning af Laksens Hus (002)

22/3-2017:
I efteråret udførte vi en undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudenå. Rapporten er nu tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside: https://natur.randers.dk/nyheder-natur/danmarks-bedste-laksevandloeb/

6/3-2017:
Vores aktivitetsrapport for 2016 kan læses her: Aktivitetsrapport 2016

17/1-2017:
Laksens Hus
Til foråret åbner Laksens Hus i Naturstyrelsen lokaler ved Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161b, 6900 Skjern. Laksens Hus bliver et informations- og videnscenter for lystfiskere og andre naturinteresserede langs Skjern Å – lokale som tilrejsende. Laksens hus er allerede nu åben på Facebook

11/1-2017:
Den Store Lakseundersøgelse omtalt på dr.dk

24/11-2016:
DCV og Ringkøbing-Skjern kommune åbner Lystfisker-center ved Skjern å

Ringkøbing-Skjern kommune har bevilget kr. 1.300.000 til oprettelse af et nyt Lystfiskerturistcenter ved Skjern å. Projektets overordnede mål er at udnytte udviklingspotentialet for lystfiskerturisme og skabe et lystfiskeri i høj international klasse. Det er vigtig at det sker med respekt og forståelse i lokalbefolkningen og på bæredygtig vis i forhold til laksen.

DCV har indgået en aftale med Naturstyrelsen om at anvende deres bygninger på Ånumvej 161 til dette formål. Bygningerne er beliggende med udsigt over Skjern å, et par hundrede meter fra Albæk bro, og har derved en perfekt beliggenhed i forhold til at være knudepunkt for lystfiskere ved åen.

Til at stå for driften af det nye lystfiskercenter, har vi ansat Kenny Frost, som er et kendt ansigt ved åen. Kenny har igennem de sidste 11 sæsoner været selvstændig inden for laksefluefiskeri. Med egen fiskelodge i Norge og stor erfaring med at guide lystfiskere fra nær og fjern, tror vi, at han kan være med til at fremme lystfiskerturismen ved Skjern å. Ud over driften af det nye center, skal Kenny koordinere formidlingsaktiviteter for DCV, med henblik på opbygning af ny afdeling for formidling.

Vi forventer at det nye lystfiskercenter er fysisk indrettet først i det nye år, hvor vi vil lave  et åbenhus arrangement, som startskud for et samarbejde på tværs af forskellige interessenter. Mere herom senere.

8/11-2016:
Danmarks Center for Vildlaks afholder den årlige Åbent Hus-dag søndag d. 4. december kl. 13, mødested ved Naturstyrelsens pavilloner på Ånumvej 163A.
Der vil som foregående år være mulighed for at overvære elfiskeri i Skjern Å efter laks til bestandsophjælpningsarbejdet, foredrag på DCV og lotteri med fine præmier. Derudover er der mulighed for at købe sig lidt varmt og koldt til ganen…
Deltagelse ved arrangementet koster en rund 50’er, overskuddet fra dagen går som sædvanligt til ophjælpning af laksebestanden i Skjern Å-systemet.

5/11-2016:
I den forgangne uge 44 er vi startet på en bestandsundersøgelse af opgangslaks i Gudenå. Vi har fisket hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb, og fanget, mærket og genudsat 124 laks. Nu håber vi på god fangst i næste uge, hvor vi el-fisker den samme strækning igen.
img_0022small

26/10-2016:
Mandag den 31. oktober begynder vi el-fiskeriet i Gudenå. I år skal vi lave en undersøgelse af bestanden af gydelaks i nedre Gudenå, og hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb skal derfor fiskes igennem 3 gange i løbet af ugerne 44, 45 og 46. Delstrækningerne elfiskes efter følgende plan:

Mandag den 31. oktober: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 1. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 2. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 3. november: Langå – Nørreå.

Mandag den 7. november: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 8. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 9. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 10. november: Langå – Nørreå.

Mandag den 14. november: Tangeværket – Bjerringbro Renseanlæg.
Tirsdag den 15. november: Bjerringbro Renseanlæg – Ulstrup.
Onsdag den 16. november: Ulstrup – Langå.
Torsdag den 17. november: Langå – Nørreå.

8/4-2016:
Vi har nu for alvor fået taget hul på Den store lakseundersøgelse. Smoltundersøgelsen i arbejdspakke 2 kører på “fuld skrue”, og de første lakse- og ørredsmolt er fanget, registreret og genudsat. Du kan se fangsterne på fiskepleje.dk, som bliver opdateret dagligt.

22/2-2016:
Vores aktivitetsrapport kan læses her: Aktivitetsrapport 2015

9/2-2016:

Stort forsknings og formidlingsprojekt skal bane vejen for flere laks

Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua skal de næste 4 år samarbejde om et stort forsknings og formidlingsprojekt. Projektet identificere og bringe ny viden om specifikke flaskehalse i naturen, samt analysere den genetiske styrke i laksebestanden og kvaliteten af udsætningsfiskene. Desuden har projektet særlig fokus på at den opnåede viden hurtigt formidles til alle interessenter bl.a. rettet imod udnyttelse i forbindelse med formidling omkring lystfisketurismen.

De danske laksebestande har de sidste 25 år udviklet sig fra at være på randen af udryddelse til et niveau, hvor lystfiskere langs de danske vandløb igen kan fange laks. Imidlertid er denne positive udvikling i de seneste år stagneret af ukendte årsager. Målet med forskningsprojektet, som er et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua, er at gøre de danske laksebestande selvreproducerende, samtidig med at et bæredygtigt lystfiskeri kan finde sted. Målet nås via anvendt forskning ved at identificere de flaskehalse, der forhindrer laksebestandens videre udvikling. Alene i Skjern Å vurderes det at potentialet er en opgang på ca. 10.000 laks om året. En analyse af den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å har vist, at denne også vil øges i takt med at laksebestanden øges. Forvaltningsmæssigt forventes projektet få stor betydning. Via partnernes rådgivning til ministerierne og kommuner, vil resultaterne hurtigt kunne implementeres i forvaltningen. En ny vision og strategiplan for de danske laks frem mod 2025, kan baseres på resultater fra dette projekt. Projektet vil fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefiskeri, naturgenopretning og naturforvaltning.

Innovationsfondens investering: 15 millioner kr.
Samlet projektbudget: 21 millioner kr.
Varighed af projektet: 4 år

Projektets officielle titel:

Strengthening the Danish Populations of Atlantic Salmon – increasing populations, genetic resources and recreational fishing

19/11-2015: Danmarks Center for Vildlaks afholder den årlige Åbent Hus-dag søndag d. 6. december kl. 13. Mødested ved Naturstyrelsens pavilloner på Ånumvej 163.
Der vil som foregående år være mulighed for at overvære elfiskeri efter laks til bestandsophjælpningarbejdet, foredrag på DCV og lotteri med fine præmier. Derudover er der mulighed for at købe sig lidt varmt og koldt til ganen.
Deltagelse ved arrangementet koster en rund 50’er, overskuddet fra dagen går som sædvanligt til ophjælpning af laksebestanden i Skjern Å-systemet.

12/11-2015: Elfiskeriet i Gudenåen, den 16. og 17. november er aflyst, da vi allerede nu har moderfisk nok til næste generation af udsætningslaks.

22/10-2015: Elfiskeriet i Gudenåen efter laksemoderfisk til DCV, og ørredmoderfisk til Gudenåens Ørredfond, er i år planlagt til at finde sted på følgende datoer og strækninger.

Mandag den 2. november: Tangeværket til Bjerringbro.
Tirsdag den 3. november: Bjerringbro til Bamsebo.
Onsdag den 4. november: Ulstrup til Langå.

Mandag den 9. november: Bjerringbro til Bamsebo.
Tirsdag den 10. november: Stenstrækningen v. Ulstrup.

Mandag den 16. november: Tangeværket til Bjerringbro.
Tirsdag den 17. november: Bjerringbro til Bamsebo.

25/8-2015: I foråret 2015 udførte DCV i samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune, Naturstyrelsen og mange frivillige ildsjæle en smoltundersøgelse i Ganer Å, der munder ud i Hestholm Sø ved Skjern Å. Resultaterne kan læses her: Smoltundersøgelse i Ganer Å-systemet 2015

18/3-2015: Vores aktivitetsrapport kan læses her: Aktivitetsrapport 2014

26/2-2015: Se DCV´s indsigelse vedrørende Gudenaacentralens ansøgning til Viborg Kommune om tilladelse til fortsat at kunne benytte det eksisterende dæmningsanlæg ved Tangeværket til at opstemme Gudenåens vand med henblik på elværksdrift: Indsigelse-VK-2015

26/2-2015: Gudenåsammenslutningen indkalder til generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19:00 i Langå Kulturhus. Se dagsorden: Indkaldelse til Generalforsamling 2015.

2/2-2015: Mange af de elfiskede gydelaks fra Gudenåen havde 2014 sår efter bid. Vi har skrevet et kort notat om fænomenet: skader på laks 2015

9/12-2014: Ny analyse viser, at laksefiskeriet i Skjern Å skaber lokaløkonomisk omsætning på 14,6 mio. kr. om året og en årlig lokal værditilvækst på 6,8 mio. kr. Læs mere her.