ProPerch: Opdræt af aborrer

Properch har nu egen hjemmeside: properch.dk . Her finder du meget mere information om opdræt af aborrer.

Hos DCV har vi også opdræt af aborrer. Denne aktivitet kalder vi ProPerch (Professional Perch Production). Aborren er en ny art i dansk og international recirkuleret akvakultur, og sammen med danske og udenlandske forskere og opdrættere arbejder vi med at udvikle en stabil produktion af sættefisk af høj kvalitet.

De aborrer vi opdrætter skal altså ikke udsættes i naturen, men formidles til videre produktion af konsumfisk som alternativ til vildtfangede aborrer.

Et af vores mål er, vha. lys- og temperaturmanipulation, at opdrætte 4 populationer af avlsfisk. Det betyder 4 gydninger per år og dermed 4 årlige produktionscyklusser af sættefisk.

Vores avlsfisk skal på sigt kunne levere kønsprodukter af høj kvalitet, der skal give grundlag for en stabil produktion af sættefisk. De sættefisk vi vil levere til vores kunder skal være egnede til videre opdræt i recirkulerede anlæg. Dermed skal slutproduktet være et reelt alternativt til vildtfangede aborrer.