Opdræt og udsætning

Opdræt
Danmarks Center for Vildlaks har opdrætsfaciliteter i henholdsvis Randers og ved Skjern Å. Begge anlæg består af recirkulerede enheder, der har et minimalt vandforbrug og høj veterinær status.

Vi opdrætter laks til udsætning primært i Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Gudenå. Der benyttes udelukkende vilde moderfisk fra de respektive vandløb, og anlæggene er delt i mindre produktionsenheder for hvert vandløbssystem. Derudover har vi en levende genbank, som består af levende afkom fra vilde moderlaks, der er opdrættet til kønsmodenhed. Øjenæg og ungfisk produceret fra genbanken udsættes i tyske vandløb.

Begge afdelinger opdrætter også periodevis laks og ørreder til diverse forskningsprojekter.

Udsætning
DCV udsætter eller deltager ved udsætning af laks i flere forskellige alderskategorier:

Forfodret yngel, der kun er fodret med tørfoder i 6-8 uger udsættes i juni.
½-års unglaks udsættes i september og oktober.
1-års unglaks udsættes fra marts til maj. En varierende andel af disse er smolt.

Forfodret yngel udsættes ved at fordele dem jævnt øverst i vandløbet, hvor opvækst betingelserne er ideelle. I øjeblikket udsættes denne aldersgruppe kun i Tyskland.

½-års laks udsættes i mindre vandløb med gyde- og opvækst arealer. Udsætning foregår typisk fra en båd, der driver nedstrøms. På den måde kan man fordele fiskene bedst muligt på de egnede områder i vandløbet.

De 1-års fisk, der ikke er smoltificeret udsættes på samme måde som ½-års fiskene. Dog udsættes de i andre områder af vandløbet, så de ikke skal konkurrere med de udsatte ½-års laks.

De 1-års laks der er smoltificeret på udsætningstidspuktet i april, udsættes i stort antal på få steder i hovedløbet. Grunden hertil er at smoltstadiet er det tidspunkt i laksens livscyklus, hvor den er klar til at vandre i havet. Vandringen nedstrøms i vandløbet foregår i stimer for en bedre beskyttelse mod prædatorer som rovfisk og fugle.

I Gudenåen, som endnu ikke er indeholdt i udsætningsplanerne, udsættes årligt omkring 110.000 1-års unglaks, hvoraf hovedparten er smolt.

Antallet af laks der udsættes i de vestjyske vandløb er bestemt af de gældende udsætningsplaner for de enkelte vandløb. Udsætningsplanerne kan ses på fiskeplejens hjemmeside.

 

 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen