Opdræt og udsætning

Opdræt
DCV har opdrætsfaciliteter i henholdsvis Randers og ved Skjern Å. Begge anlæg består af recirkulerede enheder, der har et minimalt vandforbrug og høj veterinær status.

Opdraetsfaciliteter_ny

Fuldt recirkuleret opdrætsanlæg ved Skjern Å

Ved DCV-Skjern opdrættes der laks til udsætning primært i Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. Der benyttes udelukkende vilde moderfisk fra de respektive vandløb, og anlægget er delt i mindre produktionsenheder for hvert vandløbssystem.

Opdrættet ved DCV-Randers er baseret på vilde moderfisk fra Gudenåen og på moderfisk fra vores genbank. Genbanken består af afkom fra vilde moderlaks, der opdrættes til kønsmodenhed. Unglaksene fra DCV-Randers udsættes primært i Gudenåen og flere tyske vandløb.

Begge afdelinger opdrætter også periodevis laks og ørreder til diverse forskningsprojekter.

Udsætning
Danmarks Center for Vildlaks udsætter eller deltager ved udsætning af laks i flere forskellige alderskategorier:

Forfodret yngel, der kun er fodret med tørfoder i 6-8 uger udsættes i juni.
½-års unglaks udsættes i september og oktober.
1-års unglaks udsættes fra marts til maj. En varierende andel af disse er smolt.

Forfodret yngel udsættes ved at fordele dem jævnt øverst i vandløbet, hvor opvækst betingelserne er ideelle. I øjeblikket udsættes denne aldersgruppe kun i Tyskland.

½-års laks udsættes i mindre vandløb med gyde- og opvækst arealer. Udsætning foregår typisk fra en båd, der driver nedstrøms. På den måde kan man fordele fiskene bedst muligt på de egnede områder i vandløbet.

De 1-års fisk, der ikke er smoltificeret udsættes på samme måde som ½-års fiskene. Dog udsættes de i andre områder af vandløbet, så de ikke skal konkurrere med de udsatte ½-års laks.

De 1-års laks der er smoltificeret på udsætningstidspuktet i april, udsættes i stort antal på få steder i hovedløbet. Grunden hertil er at smoltstadiet er det tidspunkt i laksens livscyklus, hvor den er klar til at vandre i havet. Vandringen nedstrøms i vandløbet foregår i stimer for en bedre beskyttelse mod prædatorer som rovfisk og fugle.

Antallet af laks der udsættes i de vestjyske vandløb er bestemt af de gældende udsætningsplaner for de enkelte vandløb. Udsætningsplanerne kan ses på fiskeplejens hjemmeside.

I Gudenåen udsættes årligt omkring 100.000 1-års unglaks, hvoraf hovedparten er smolt.