Danske artikler

Per Søby, Kim Iversen og Søren Larsen (2011) Den vestjyske laks i markant fremgang. Vand og Jord (3) 84:91.
Den vestjyske laks

Per Søby, Kim Iversen og Søren Larsen (2011) Skjern Å Lakseprojektet. Vand og Jord (3) 104-109.
Lakseprojektet