Vandløbsrådgivning

Vandløbsrådgivningen hos Danmarks Center for Vildlaks ledes af konsulent Kim Iversen. Kim er uddannet vandløbs- og fiskebiolog fra Århus Universitet, og har 10 års erfaring på området fra bl.a. Ringkøbing Amt, DTU-Aqua og Danmarks Center for Vildlaks.

Vores rådgivning tager afsæt i en grundig beskrivelse af vandløbet. En undersøgelse af fiskebestandens størrelse og sammensætning er et afgørende element i vores vurdering af vandløbet.

Vi prøver at se vandløbet med fiskenes øjne og vores store erfaring giver os mulighed for hurtigt at vurdere tilstanden i vandløbet.

vlr_small

 

Ud fra vandløbets målsætning, men også fra et skønnet potentiale, rådgiver vi om hvilke restaureringstiltag, der giver størst udbytte. Det kan være fjernelse af spærringer, genslyngning, ændret vedligeholdelse, etablering af gydeområder mv.

Vi rådgiver ligeledes om udsætningsplaner for ørreder og laks.

Vi er til for at hjælpe vore naturlige fiskebestande. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i en målsætning om “at genskabe de danske å-systemer som sammenhørende systemer med selvreproducerende fiskebestande af hjemmehørende arter, i henhold til vandrammedirektivet”.

For yderligere information kontakt venligst
Kim Iversen på tel. 21 73 30 81 / 97 35 49 28 eller mail