Vandløbsrådgivning

Vores rådgivning tager afsæt i en grundig beskrivelse af vandløbet. En undersøgelse af fiskebestandens størrelse og sammensætning er et afgørende element i vores vurdering af vandløbet.

Vi prøver at se vandløbet med fiskenes øjne og vores store erfaring giver os mulighed for hurtigt at vurdere tilstanden i vandløbet.

vlr_small

Ud fra vandløbets målsætning, men også fra et skønnet potentiale, rådgiver vi om hvilke restaureringstiltag, der giver størst udbytte. Det kan være fjernelse af spærringer, genslyngning, ændret vedligeholdelse, etablering af gydeområder mv.

Vi rådgiver ligeledes om udsætningsplaner for ørreder og laks.

Vi er til for at hjælpe vore naturlige fiskebestande. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i en målsætning om “at genskabe de danske å-systemer som sammenhørende systemer med selvreproducerende fiskebestande af hjemmehørende arter, i henhold til vandrammedirektivet”.

For yderligere information kontakt venligst
Martin Hage Larsen på tel. 54 55 73 28 eller mail

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen