Projekter

Herunder er en række eksempler på opgaver og projekter vi har udført:

Forundersøgelser forud for spærringsfjernelser og vandløbsresaureringsprojekter. Udført for bl.a. Ringkøbing Skjern Kommune i forbindelse med opfyldelelse af kommunale vandhandleplaner.

Etablering af gyde- og opvækstoråder i Skjern Å systemet og Hover Å systemet i perioden 2005-2013. Udført for Skjern Å Sammenslutningen og Ringkøbing og Omegns Lystfiskerforening.

Deltagelse i undersøgelse af gydebestanden af laks i Skjern Å og Varde Å. Udført for DTU-Aqua.

Undersøgelse af gydebestanden af laks på en strækning i Gudenåen. Udført for Favrskov Kommune.

Udsætningsplan for laks i Skjern Å systemet. Udført for Skjern Å Sammenslutningen og godkent af DTU-Aqua.

Registrering af gyde- og opvækstarealer for laks i Skjern Å systemet som opfølgning på National forvaltningsplan for laks. Udført for Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing Amt og Skjern Å Sammenslutningen.

Diverse fiskeundersøgelser og effektundersøgelser på fiskebestande i kommunale vandløb. Udført for Kommuner og rådgivende ingeniørfirmaer.

NOVANA fiskeundersøgelser. Udført for Naturstyrelsen.

Monitering af stallingbestanden i øvre Omme Å. Udført for Vejle Kommune.

Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å systemet. Udført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, EU, Naturstyrelsen, Randers Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen