Vi tilbyder

Fiskeundersøgelse med rygbårret batteriudstyr.

Fiskeundersøgelser i vandløb

 • Elektrofiskeri ved vadning og sejlads med båd.
 • Beregning af bestandsstørrelser ved anvendelse af ørredindekset (DFFVø) og artsindekset (DVVFa) i forhold til gældende tekniske anvisninger.
 • For- og effektundersøgelser, f.eks i forbindelse med vandløbsrestaureringer.
 • Afrapportering af fiskeundersøgelser.
 • Indtastning af data til VanDa.
Udsætning af lakseungfisk.

Udsætninger af laks og ørreder

 • Demonstrationsudsætninger af lakse- eller ørredungfisk i forbindelse med vandløbsprojekter.
 • Supplementsudsætninger ved genophjælpningsprojekter.
Biomanipulation med opfiskning af fredfisk i Grindsted Engsø.

Fiskeundersøgelser i søer og biomanipulation

 • Opfiskning af fredfisk i søer ved brug af garn og elektrofiskeri.
 • Bestemmelse af fiskebestandens størrelse og artssammensætning efter gældende tekniske anvisninger.
Etablering af stor gydebanke.

Vandløbsrestaurering

 • Projektstyring af restaureringsprojekter, f.eks. udlægning af gydegrus.
 • Etablering af gydebanker i vandløb.
 • Udplantning af vandplanter i mindre vandløb for at øge biodiversiteten og den fysiske variation.
Måling af opløst jern i felten.

Okkermålinger

 • Måling af opløst jern og total jern i vandløb efter gældende tekniske anvisninger.

Grødeklipning

 • Skånsom beskæring af grøde i mindre vandløb.
Foredrag om den danske vildlaks

Formidling

 • Undervisning i fiske- og vandløbsbiologi.
 • Fremvisning af opdrætsanlægget og foredrag om de danske laksebestande.
Fotodokumentation

Video- og fotodokumentation

 • I forbindelse med ovenstående opgavetyper kan vi lave kundetilpasset foto og videodokumentation i høj kvalitet.
 • Vi kan også dokumentere dine egne projekter, og dermed levere et stærkt formidlingsmæssigt værktøj.
 • Vi fotografere og filmer både over og under vandet. Droneoptagelser kan indgå.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen