Det vi laver

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) er en erhvervsdrivende fond, med det almennyttige formål: ”At arbejde for bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer af laksefisk, hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, forskning og undersøgelser, samt bestandsophjælpende udsætninger af laks, ørreder og andre fiskearter produceret i lukkede, recirkulerede opdrætsenheder”.

Vi er til for at hjælpe de naturlige fiskebestande. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i en målsætning om “at genskabe de danske vandsystemer som spærringsfri vandløb med selvreproducerende fiskebestande af hjemmehørende arter, i henhold til vandrammedirektivet”.

Vores rådgivningsafdeling tilbyder ekspertise indenfor vandløbsrestaurering, fiskeundersøgelser i søer og vandløb, forundersøgelser ifm. vandplansopgaver, og effektundersøgelser ifm. restaureringsprojekter, forureninger mm. Vi tilbyder helhedsorienterede undersøgelser af vandløb såvel som hele vandsystemer, med screening af vandløbskvalitet, projektmuligheder, handleplaner for ophjælpning af fiskebestande, og løbende effektundersøgelser. Vi rådgiver bredt, og udfører opgaver for både kommuner, statslige styrelser, foreninger og private.

DCV udfører forskningsprojekter, oftest i tæt samarbejde med universiteter og andre forskningsenheder, fonde og myndigheder (se f.eks. danmarksvildlaks.dk/). Gennem forskning bidrager vi til mere viden om fiskefysiologi, -økologi og -adfærd. DCV producerer lakseyngel til ophjælpning af de danske stammer af vildlaks, og har været en meget vigtig del af succeshistorien omkring den danske vildlaks. Derforuden støtter vi også tyske lakseprojekter i både Elben, Weser- og tilløb til Rhinen med udsætningsfisk og rådgivning.