Nyhedsarkiv

23-02-2023
Et privat fluebindings arrangement indsamlede lørdag den 18. februar mere end 10.000 kr. til Danmarks Center for Vildlaks, Vi forsøger i øjeblikket at rejse penge til et solcelleanlæg, som skal være med til at nedbringe energiomkostningerne og sikre den fremtidige drift.

Arrangementet var et privat initiativ iværksat af Casper Hansen, som havde samlet 43 fluebindere til fluebinding mad, og hyggeligt samvær. En del de bundne fluer blev bortauktioneret til fordel for DCV, sammen med en række andre effekter, som deltagerne velvilligt havde stillet til rådighed. Stor gavmildhed blandt deltagerne, gav det flotte resultat. Tak til alle.

Vi er meget taknemlige for bidraget og den store opbakning, og håber at solcellerne er opsat inden sommer.

Ny generation på vej

07-12-2022
Den 6. december havde vi på DCV Randers første gennemgang af moderlaksene fra Gudenåen. Der blev afstrøget 7 fine hunner op til 95 cm, som i alt leverede 8 liter æg. Næste planlagte gennemgang af fiskene bliver onsdag 14. december.

1 million til Danmarks Center for Vildlaks

14-09-2022
Danmarks Center for Vildlaks modtager 1 million fra Natur og Biodiversitetspakken.
Det er resultatet af et langt og intensivt arbejde fra DCV´s bestyrelse, som nu har givet resultat. Pengene skal være med til at fremtidssikre produktionen af udsætningsfisk. Varde Å Sammenslutningen og Skjern Å Sammenslutningen har ligeledes ydet betydelige bidrag, som har været medvirkende til at få DCV igennem en vanskelig periode.

Der arbejdes fortsat på, at få afregningen for udsætningsfisk op i et niveau, som dækker de faktiske omkostninger. Fisketegnsmidlerne er DCV´s vigtigste indtægtskilde. Fisketegnet er imidlertid ikke reguleret siden 2012, og dermed er indtægterne stagneret, hvilket har bragt DCV i økonomisk krise.

DCV vil gerne takke alle, som har bidraget til det fortsatte virke. Fantastisk med den store opbakning!

Søren Larsen hædret med 15. juni Fondens ildsjælspris

16-06-2022
Danmarks Center for Vildlaks´afdelingsleder i Skjern, Søren Larsen modtog den 14. juni 2022 Ildsjælprisen, som er én af to naturpriser fra 15. Juni Fonden.

I sin begrundelse skriver 15. Juni Fonden:

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris 2022, fiskemester Søren Larsen, har over en periode på 40 år arbejdet målrettet for at redde den oprindelige danske atlanterhavslaks. Fra at være betragtet som uddød i Danmark findes den oprindelige danske atlanterhavslaks nu i otte vandløb i Danmark, med Skjern Å som den vigtigste lokalitet.

I 1980-1981 tog Søren Larsen initiativ til undersøgelsen ”Vildfiskene i Skjern Å Systemet”. Det var her man fandt lakseyngel i Karstoft Å (tilløb til Skjern å), hvor man ellers havde erklæret laksen for uddød i Danmark.

Fra 1982 initiativtager til projektet Red Skjern Å Laksen, med indfangning af moderfisk af laks i Karstoft Å. Et omfattende pionerarbejde, der i vid udstrækning var baseret på frivilligt arbejde, som Søren Larsen motiverede og inspirerede til.

Søren Larsen har bidraget til at etablere et miljø af ressourcepersoner, forskere, frivillige og myndigheder i et fælles samarbejde omkring laksebeskyttelsen.  Hans vedholdne arbejde med at bevare laksen har dermed haft en stor indflydelse på hele vores forståelse af vandløbsmiljø og vandløbsbeskyttelse.

Danmarks Center for Vildlaks ønsker Søren Larsen et kæmpestort tillykke med den flotte pris!

Ekstraordinært godt produktionsår hos Danmarks Center for Vildlaks

16-05-2022
Så er udsætningerne af 1-års laks afsluttet for i år, og vi kan se tilbage på et fantastisk produktionsår, der har medført rekordmange udsætninger af laks. Som eksempel kan nævnes Gudenåen, hvor der i løbet af april 2022 er udsat over 220.000 laksesmolt. Ligeledes har det i år også været muligt at udsætte ekstra 1-års laks i flere af de vestjyske laksevandløb. Også projektet med ophjælpning af ørredbestanden i Skjern Å, er kommet godt fra start, og der er allerede nu udsat over 11.000 ørredsmolt i Skjern Å systemet.

De øgede udsætninger skyldes et ekstraordinært godt produktionsår, der startede med et højt udbytte af lakseæg fra fangsterne af moderlaks i 2020, og efterfølgende en fantastisk god overlevelse i produktionen. Det har medført en merproduktion på 150.000 1-års unglaks og smolt. Da der er DCV´s mål at sikre bedst mulig udnyttelse og overlevelse af det avlsmateriale, som vi bliver givet til bestandsophjælpningen af de danske laksebestande, ligger det os meget fjernt at kassere æg eller yngel for at tilpasse produktionen til udsætningsplanerne. Men set i lyset af den meget pressede økonomiske situation DCV står i, lyder det selvfølgelig mærkeligt, at vi har været i stand til at gennemføre en produktion af de ekstra laks. Når det har været muligt, skyldes det at Niels Due Jensen har sponsoreret de ekstra omkostninger til foder, ilt og el, så det har været muligt at producere de ekstra udsætningslaks til Gudenåen. Ligeledes er de ekstra udsætninger i Skjern Å, Varde Å og Vidå blevet betalt af kommuner og lystfiskerforeninger, hvilket er en del af den indsats som er iværksat for at redde DCV´s økonomi.

En endelig og afgørende sikring af DCV´s økonomi afventer dog fortsat Statens tilsagn om en større rammebevilling. Mens vi venter på den, glæder vi os over at den nye generation af laks og ørreder i disse dage overføres til startfodring, og næste fase af den nye produktion kan begynde.