Rådgivning og formidling

Rådgivning
Vores rådgivning og formidling tager naturligvis udgangspunkt i den nyeste viden på området, hvor vi tager afsæt i en grundig beskrivelse af vandløbet. En undersøgelse af fiskebestandens størrelse og sammensætning er et afgørende element i vores vurdering af vandløbet.

Vi bestræber os på at se vandløbet med fiskenes øjne og vores store erfaring giver os mulighed for hurtigt at vurdere tilstanden i vandløbet.

Ud fra vandløbets målsætning, men også fra et skønnet potentiale, rådgiver vi om hvilke restaureringstiltag, der giver størst udbytte. Det kan være fjernelse af spærringer, genslyngning, ændret vedligeholdelse, etablering af gydeområder mv.

Vi er til for at hjælpe vore naturlige fiskebestande. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i en målsætning om “at genskabe de danske å-systemer som sammenhørende systemer med selvreproducerende fiskebestande af hjemmehørende arter, i henhold til vandrammedirektivet”.

For yderligere information kontakt venligst
Søren Thomassen på tlf. 2081 7760 eller mail

Formidling
Er i en forening, skoleklasse eller anden gruppe, der ønsker en “ud af huset” oplevelse, tilbyder vi rundvisning og foredrag om den danske laks. Vi kan også tage fat i andre emner, så længe det handler om vand og fisk.
Hvis i ønsker at flytte biologiundervisningen ud i felten, kan vi være behjælpelige med at arrangere ekskursionen, samt indsamle og fortælle om flora og fauna i og ved vandløbet.
Kontakt Søren Larsen på 2440 6921 eller mail.

Som lystfisker skal du besøge Laksens Hus på Ånumvej 161b. Her er der åbent hver dag i fiskesæsonen fra 10-13:30. I Laksens Hus finder du al nødvendig information om fiskeriet og naturen langs Skjern å. Her kan du købe fiskekort og Skjern Å kontingent, og få de nyeste opdateringer om fangster og fiskeri. Du kan også prøve et bredt udvalg af grej og få suppleret, hvis du lige står og mangler.
Laksens Hus: Tel.: 2649 5107, mail